BillMcGaughey.com

do: sww-trade

 

Zarys miedzynarodowego projektu "sprawiedliwy handel"

przez Bill McGaughey

 

kontrowersji w sprawie wolnego handlu

Wydaje sie, ze debata na temat globalizmu i handlu swiatowego rozdziela sie pomiedzy zwolenników dwóch skrajnych pozycji. Z jednej strony jest "wolny handel", globalistyczna pozycja wspierana przez spolecznosc biznesowa. Z drugiej strony krytycy wolnego handlu, których retoryka, jesli nie polityka, natrafia sie na izolatystów i protekcjonistów.

Sadze, ze istnieje posrednia pozycja, która sprzyja rozwojowi handlu swiatowego, ale obejmuje takze pewna miare regulacji politycznej, która ma rozwiazac problemy krytyków wolnego handlu. To rozporzadzenie polityczne wykraczaloby poza zakres rzadów krajowych.

"Wolny handel", w jego wspólczesnej koncepcji, jest przerostem filozofii Reagana, ze rzad ma ogólnie negatywny wplyw na spoleczenstwo i ze dzialalnosc gospodarcza powinna byc mozliwa z jak najmniejsza interwencja rzadu. W tym kontekscie wolni przedsiebiorcy zaproponowali, aby zlikwidowac bariery handlowe miedzy narodami, przeciac taryfy i biurokracje, a takze swobodnie wymieniac towary i uslugi miedzy narodami. Chociaz wydaje sie to pozytywne, to w efekcie pozycja wolnego handlu pozwala miedzynarodowemu przedsiebiorstwu na unikanie regulacji politycznych przez wykradzanie rzadu. "Sprawiedliwy handel" jest dosc eufemistycznym terminem uzywanym do wskazania alternatywy dla tej polityki.

Pomysl o wojnach licytacyjnych, które maja miejsce miedzy miastami w Stanach Zjednoczonych, gdy producent rozwaza lokalizacje witryny dla nowej fabryki. Aby przyciagnac przedsiebiorstwa, miasta obiecuja pakiet koncesji - ulg podatkowych, dotacji bezposrednich, nowych dróg, wsparcia edukacyjnego itp. - dopóki nie wydaje sie, ze koszt koncesji moze przewazyc przewage nowych miejsc pracy.

Wolny handel stosuje te sama koncepcje do miedzynarodowej gospodarki. Korporacje wielonarodowe korzystaja z konkurencji miedzy narodami, aby przyciagnac zaklady produkcyjne, oferujac najnizsza cene pracy, najnizsze stawki podatkowe oraz najbardziej dopuszczalne przepisy dotyczace ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy. Aby utrzymac niskie place, niektóre rzady wspólpracuja z miedzynarodowa firma zniechecajac do aktywnosci zwiazkowej. Jesli zwiazek zdola zorganizowac fabryke zagraniczna, firma po prostu przeniosla sie do innego miejsca, które jeszcze nie zostalo zorganizowane.

Dlatego krytycy wolnego handlu czesto okreslaja to jako "wyscig na dole" pod wzgledem standardów pracy i ochrony srodowiska. Tak zwana "przewaga konkurencyjna" produktów niektórych narodów odnosi sie glównie do gotowosci rzadu do poswiecenia interesów wlasnych ludzi w celu przyciagniecia biznesu. Nie ma struktury politycznej, która prowadzilaby do zwiekszenia aktywnosci gospodarczej w kierunkach, które przynioslyby korzysci masom ludzi.

Wolny handel oznacza po pierwsze, ze taryfy zostana znacznie zmniejszone lub wyeliminowane w odniesieniu do produktów bedacych przedmiotem handlu miedzy narodami, a po drugie, ze pozataryfowe bariery handlowe zostana ograniczone lub wyeliminowane. Narkotykowe bariery handlowe moga obejmowac ograniczenia dotyczace zagranicznej wlasnosci gospodarczej, ograniczenia dotyczace repatriacji zysków, watpliwych przepisów dotyczacych zdrowia i bezpieczenstwa konsumentów itd. Na przyklad, jesli Europejczycy sprzeciwiaja sie produktom spozywczym genetycznie zmodyfikowanym, rzad Stanów Zjednoczonych moze powolywac sie na ograniczenia genetyczne zywnosci jako ukrytej bariery handlowej. swiatowa Organizacja Handlu wzywa swoich czlonków do odstapienia od prawa, które mozna interpretowac jako bariery handlowe.

niektóre cele i pojecia dotyczace alternatywnej polityki handlowej

srodkowa pozycja miedzy tym a izolacjonizmem handlowym to narody i narody swiata stworzyc miedzynarodowy instrument regulacyjny, który promowalby pewne cele spoleczne, podczas gdy handel miedzynarodowy sie rozwija.

Niektóre z tych celów moga byc:

(1) ze korzysci ekonomiczne zwiazane z liberalizacja handlu przynosza sie do szerszego, a nie wezszego segmentu ludnosci - do nizszych ranga pracowników, jak równiez do klasy zarzadzajacej i zawodowej, do ogólu spoleczenstwa, jak równiez do osób bezposrednio zatrudnionych w przedsiebiorstwo,

(2) ze zwiekszona industrializacja obszarów o niskich placach nie odbywa sie kosztem destabilizacji spolecznosci w regionach wysokich plac;

(3) fakt, ze rozszerzony handel nie podlega kosztom ochrony srodowiska, bezpieczenstwa konsumentów lub innych prawnie uzasadnionych celów polityki publicznej.

Narzedziem sluzacym do egzekwowania takich celów byloby naklonienie rzadów panstw czlonkowskich do nakladania cel, które moglyby karac za produkty, które zostaly wyprodukowane z naruszeniem tych celów, przy jednoczesnym umozliwieniu przekraczania granic tych krajów produktów zgodnych z tymi celami bez kary finansowej. Jesli nie zwieksza sie taryfy prowadzace do wojen handlowych miedzy narodami, rózne kraje moga uzgodnic wspólny zbiór celów i ustanowic podobny system taryf.

Podstawowa koncepcja jest to, ze ocena zgodnosci z normami pracy, ochrona srodowiska itp. Powinna przechodzic od oceny calych narodów do oceny poszczególnych przedsiebiorstw. Na przyklad, jesli zatrudnienie w fabryce General Motors w Meksyku bylo zatrudnione w fabryce General Motors w Chinach, to niezaleznie od kary moze byc zwiazana z praca dzieci, nie nalezy stosowac do wszystkich towarów przywozonych z Meksyku, a zamiast tego do produktów General Motors przywozonych z Meksyku, do produktów zbudowanych w konkretnym zakladzie General Motors. Wyroki moralne skierowane do narodów naplawaja nacjonalistyczne pasje. Powinnismy trzymac osoby odpowiedzialne, a nie szerokie grupy.

Druga koncepcja polega na tym, ze takie oceny powinny byc dokonywane w drodze regularnych inspekcji, a nie sporadycznie, poniewaz uwagi publicznosci padaja na szczególne naduzycia. Mozna to nazwac modelem rachunkowosci regulacji, w przeciwienstwie do modelu "prawnego". Zawodowi audytorzy powinni systematycznie sprawdzac praktyki pracy w fabrykach na calym swiecie, nawet gdy audytorzy sprawdzaja zapisy finansowe. Ich ustalenia moglyby stac sie podstawa informacji wykorzystywanych do opracowania indeksu, który przelozylby sie na jeden lub inny poziom taryfy. Mysle, ze technologia komputerowa pozwala na szybkie i skuteczne prowadzenie dokumentacji, aby nie staly sie przeszkoda w procesie handlu.

Do tej pory starania USA w celu okreslenia i przestrzegania sprawiedliwych standardów pracy koncentrowaly sie w takich celach, jak zwalczanie pracy dzieci i pracy przymusowej, zagwarantowanie prawa pracowników do organizowania zwiazków zawodowych oraz zakonczenia dyskryminacji ze wzgledu na plec. Jednak bardziej podstawowa norma pracy dotyczylaby poziomu plac i godzin pracy w kraju, miejscowosci lub pojedynczym przedsiebiorstwie. (Byc moze urzednicy Stanów Zjednoczonych odrzucaja takie rzeczy, poniewaz nasze postepy w tych dziedzinach byly mniej imponujace niz w wielu innych krajach).

trzyetapowy proces rozwoju gospodarczego

Ostatecznie system handlu moze zaspokoic potrzeby swiatowego rozwoju gospodarczego, a kluczowym zagadnieniem jest zwiazek miedzy w pelni rozwinietymi i slabo rozwinietymi gospodarczo grupami narodów. Rynki krajów uprzemyslowionych beda stanowic motor wzrostu gospodarczego w krajach rozwijajacych sie Trzeciego swiata. Proces ten powinien byc jednak uporzadkowany, aby promowac poprawe sytuacji w obu tych krajach.

Widze trzyetapowy proces w rozwoju ekonomicznym spoleczenstwa:

(1) Pierwszy jest okres bujakowania kapitalizmu i gromadzenia kapitalu przez przedsiebiorstwa zlokalizowane na terenie wczesniej niezagospodarowanym. Ta akumulacja kapitalu finansuje coraz bardziej zamozna dzialalnosc gospodarcza.

(2) Nastepnie pracownicy tych przedsiebiorstw wymagaja udzialu w zyskach poprzez podwyzki plac i inne swiadczenia. Dzialalnosc zwiazkowa moze sprawic, ze niektóre z tych ucieczek bogactw od wlascicieli firm do swoich pracowników.

(3) Wreszcie stala poprawa swiadczen pracowniczych ma forme zredukowanych godzin pracy. Dobrze oplacani pracownicy chca miec wiecej czasu, aby cieszyc sie bogactwem. Ta poprawa zwieksza szanse na zatrudnienie innych osób w spoleczenstwie.

Ten model rozwoju gospodarczego jest zgodny z celem, który powinien przyniesc korzysc z liberalizacji handlu do szerokiej, a nie waskiej grupy osób. Drugi krok pozwala slabym pracownikom produkcyjnym dzielenie sie dobrobytem firmy. Trzecim krokiem jest umozliwienie wczesniejszym bezrobotnym udzialu w zatrudnieniu mniejszej grupie pracowników.

Narody moga byc pociagniete do odpowiedzialnosci za polityke gospodarcza, która promuje lub zniecheca do przeplywu bogactwa szerokiej grupie ludzi. System handlu swiatowego powinien stanowic zachete dla narodów, które maja dobre warunki w tych terminach i zniechecaja do tych, które maja negatywne zasady. Innymi slowy, tendencja do poprawy plac i redukcji godzin pracy powinna byc czynnikiem ustalajacym poziom taryf na towary i uslugi wywozone z tych panstw.

System handlu powinien oczywiscie wziac rózne poziomy rozwoju w krajach uprzemyslowionych i mniej uprzemyslowionych do ustalania poziomu kar taryfowych. Tylko dlatego, ze meksykanskie zarobki zarabiaja 0,50 USD za godzine, a pracownicy z USA zarabiaja 10,00 USD na godzine, nie oznacza, ze?towary wywiezione z Meksyku powinny zostac ukarane za brak odpowiednich wynagrodzen. Jesli jednak firmy meksykanskie nadal placa 0,50 dolarów na godzine po pieciu lub dziesieciu latach liberalizacji handlu, nalezy dolaczyc takie kary.

Taki system wymaga zatem miedzynarodowej oceny postepów w rozwoju gospodarczym przez naród lub region w celu ustalenia poziomów taryfowych. Sama taryfa opieralaby sie na róznicach miedzy rzeczywistymi placami lub godzinami a poziomem docelowym. System ten bedzie krytykowany przez niektórych jako planowana gospodarke. Jednoczesnie miesci sie w odpowiednim zakresie i funkcji rzadu jako obroncy dobrobytu mieszkanców.

miedzynarodowym porzadku politycznym

Taki system zaklada równiez ustanowienie miedzynarodowego porzadku politycznego lub rzadu swiatowego, z pewnymi uprawnieniami do egzekwowania prawa. Oczywiscie, zaden sam narod nie powinien ustanowic standardu oczekiwanego poziomu plac i godzin w spoleczenstwie swiatowym jako calosci. Trzeba to rozwijac w drodze negocjacji dyplomatycznych miedzy narodami a grupami interesów oraz poprzez konsultacje w ramach miedzynarodowych organizacji politycznych.

W chwili obecnej Miedzynarodowa Organizacja Pracy jest odpowiedzialna za ustalanie miedzynarodowych standardów pracy. swiatowa Organizacja Handlu jest odpowiedzialna za ustalanie zasad handlu swiatowego i ich egzekwowanie. Wyzwaniem jest znalezienie sposobów wspólpracy obu organów w ramach swiatowego porzadku politycznego udzielonego przez Organizacje Narodów Zjednoczonych.

Równie jasne jest, ze obecny system wolnego handlu, którego interesy wielkich przedsiebiorstw sa zablokowane, musi zostac odblokowany, jesli na wzór omawianej dyskusji mozna powolac spolecznie reagujacy porzadek handlowy. Stworzy to raczej mylacy zestaw sojuszy, aby wspierac ten nowy system, przynajmniej w fazie poczatkowej.

do: sww-trade

    

COPYRIGHT 2008 Thistlerose Publications - WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE
http://www.BillMcGaughey.com/internationalist.html