BillMcGaughey.com
       

 

 Nieuwe manieren om kopers van commerciële producten te vinden als beschaving van beschavingen

door William McGaughey

het schema van vijf beschavingen

De markt is waar de kopers en verkopers van commerciële producten bij elkaar komen voor de uitwisseling van producten voor uw geld. De prijs is de som geld die nodig is om een ??eenheid van het product te kopen door de twee partijen overeengekomen. Dat wil zeggen dat de vrije markt. Echter, dit Papier zal zich richten op het proces waarmee kopers en verkopers samenkomen. Het zal laten zien hoe dat proces is veranderd, aangezien de mensheid van de ene beschaving naar de andere is gegaan.

Het schema van beschavingen die in deze discussie wordt gebruikt, is dat in mijn boek, Five Epochs of Civilization, voorgesteld wordt. Er is eerst een periode voor beschaafde samenlevingen die we 'prehistorisch' noemen. Dan komt de eerste beschaving, waarin de overheid gemeenschappen organiseert en de De innerlijke beschaving, gedomineerd door de handel en het seculiere onderwijs, produceert het soort geletterde samenleving die men zou associëren met Victoriaans Engeland. De vierde beschaving is dom van entertainment (of popcultuur) die in de 20ste eeuw is bereikt. De vijfde beschaving, nu in zijn kinderschoenen, is welke cultuurcomputers zullen ontwikkelen.

Deze vijf beschavingen hebben elk een dominante communicatie-technologie die werd uitgevonden in het begin van zijn tijdperk. Beschaving I is gebaseerd op ideografisch (niet-alfabetisch) schriftelijk. Civilization II, in de westerse wereld, is gebaseerd op letterschrift. Civilization III is gebaseerd Beschrijvingen V is gebaseerd op elektrische of elektronische communicatie (films, radio, televisie).

Als men datums voor deze historische tijdvakken zou moeten werpen, zouden ze kunnen zijn:

naam van de beschaving dateert
   
Beschaving I 3000 B.C. tot 550 B.C.
Beschaving II 3000 B.C. tot 550 B.C.
Beschaving III 1450 A.D. tot 1920 A.D.
Beschaving IV 1920 A.D. tot 2000 A.D.
Beschaving V 2000 A.D. te presenteren

Houd in gedachten dat deze data zijn bij benadering. Er is aanzienlijke overlapping en variatie door geografische regio's. Zo kunnen Amerikanen worden verplaatsen van een tijdperk van massa-entertainment in een computer-based cultuur, maar in delen van de islamitische wereld, kan de cultuur maar we willen niet zien hoe het proces van koop en verkoop van commerciële producten in de loop der jaren is veranderd. We willen in het bijzonder zien hoe kopers zijn samengesteld en afgestemd op verkopers op de markt.

De handelaar is iemand die commerciële producten verkoopt om geld te verdienen. Deze persoon is gemotiveerd om de goederen op de markt te brengen. Hij kan een langeafstandsreiziger zijn die mirre van Jemen per schip naar Pharaonië-Egypte brengt of een peddler die goederen uit Philadelphia brengt per paard naar kleine steden in Ohio. Als een winst kan worden gemaakt, zal de verkoper een manier vinden om de goederen te leveren. Het is de koper die het probleem is. Deze persoon moet worden gemaakt om producten te kopen die hij kan hebben nooit hoe bestond. Hoe kunnen mensen worden gevonden? Technieken om kopers te lokaliseren en hun verkoopsplaat te maken hebben door de jaren heen veranderd.

Commerciële instellingen bloeide in de derde periode van de wereldgeschiedenis. Tijdens de Renaissance, het bedrijfsleven begon geavanceerde technieken voor de financiering van grootschalige enterprise in dienst, en uitgevonden verzekering zwembaden om risico's te spreiden, mechanismen van het internationale bankwezen en krediet, en dubbel boekhouden te meten winst. Later in dit tijdperk worden krantenreclame een krachtig instrument om klanten te bereiken

Daarvoor waren de regelingen voor het kopen en verkopen van producten minder formeel. In de afgelopen perioden kunnen we de commerciele praktijken kort schetsen.

prehistorische tijden

Laten we ervan uitgaan dat afgesloten markten niet in deze periode van de menselijke geschiedenis bestaan. Wanneer mensen gevoed werden, gejaagd of gevist werden voor hun voedsel, werd het eten verdeeld aan familieleden of clanen. Sociale eenheden waren economisch zelfvoorzienend. noch het overschot of het verlangen om producten aan buitenstaanders te ruilen in ruil voor andere goederen.

Nu, natuurlijk, handel met primitieve stammen heeft plaatsgevonden. In de 17e eeuw, de Europese kooplieden zeilde naar West-Afrika naar geproduceerde goederen, zoals wapens voor gevangenen van andere stammen uit te wisselen. De aspirant-slaven werden vervolgens naar Amerika gebracht om te worden verkocht als In Noord-Amerika vestigden bonthandelaars buitenposten in de Indiase gebieden om alcohol, snuisterijen en andere goederen voor dierenpels uit te wisselen. Beverbekken, verkregen op deze manier, werden naar Europa verzonden om de beverhoeden te maken die modieus waren in de late 18de en 19e eeuw.

Beschaving I

In het tijdperk van koninkrijken en politieke rijken, rondreizende kooplieden bezocht koninklijke hoven waardoor kostbare goederen te koop. Keizers, koningen en andere machtige personen of gezinnen waren de afnemers van deze producten. Hun prestige en het vermogen om de dienst van anderen commando werd versterkt door de vertoning van goud, zilver, kostbare juwelen en andere rijkdom.

Gezien de overheidsbestuur, was gebaseerd op geweld, probeerden sommige politieke heersers de goederen te verwerven door de handelaars te beroven in plaats van te betalen voor hen in een consensuele uitwisseling. Als gevolg hiervan werden hun koninkrijken verarmd toen King Urukagina van Lagash, een wijze heerser in Mesopotamië (2378-2371 v.Chr.), Gaf een edict uit dat zachte televisie zijn koninkrijk niet moest worden gemolesteerd.

De Romeinse economie was oorspronkelijk agrarisch. Met de opkomst van de grote legers, maar de plundering van de veroverde steden en slavernij van hun bevolking werd een pad naar rijkdom. De Griekse stad van Tarentum, met een bevolking van 30.000, werd veroverd in 209 vC en al zijn mensen werden verslaafd. Elk leger ging vergezeld van groothandelaars die de buit door soldaten hadden gekocht. Enslaveden waren de meest waardevolle buit, hun verschijningscomplicaties meestal beroepsvaardigheid of, in het geval van vrouwelijke slaven, fysieke schoonheid. slaven hielpen vaak de Romeinse landgoederen.

Toch waren er ook plaatsen in de steden en steden waar goederen werden vertaald. Het zou ervan uitgaan dat mensen die in het gebied wonen.

Beschaving II

Civic leven bleef op vrijwel dezelfde manier als vroeger toen religieuze en politieke instanties gezamenlijk geregeerd samenleving Hoewel armoede een deugd was om christelijke heiligen, de prinsen van de kerk -. Kardinalen en bisschoppen -. Hobbies materiaal pracht Kooplieden konden hun waren leuren deze instelling dat, hoewel de natuur, veel eigendom had. De islamitische samenleving was zelfs vriendelijker voor handel omdat de profeet Mohammed een koopman was geweest. Arabische handelaren onderscheiden zich in het brengen van exotische producten naar het westen van zo verre plaatsen, plaatsen China.

Een nieuwe functie van Civilization II was dat de cultuur van het christendom gecreëerd speciale gelegenheden te heiligen en bijzondere plekken aanbidden om te bezoeken in bedevaarten. Religieuze beurzen werden naast de kerken en kathedralen op feestdagen gehouden. Zou de relieken van christelijke heiligen worden weergegeven in de maaltijden tekening grote menigte. Binnenlandse kortkomend over goederen die in de gemeenschap worden geproduceerd voor uitwisseling.

Zo werden markten gecreëerd voor diverse verschillende producten en steden die rond deze markten, of bij rivierovergangen, of in de buurt van de residentie van bisschoppen waren ontstaan. Ambachtaren in de steden, die zich van feodale verplichtingen bevrijd hadden, verschillende producten vervaardigd. om de belangen van ambachtslieden te promoten en hun producten te verkopen aan formatenmarkten. Handelsnetwerken werden opgericht tussen steden langs zeekusten.

Toen Pope Urban II de Eerste Kruistocht in 1095 AD lanceerde, had hij misschien niet begrepen dat deze wereldse onderneming uiteindelijk een einde zou maken aan de tweede beschaving. De enorme materiële eisen van een dergelijk dringend bedrijf leiden tot groei van industrie en financiën. een behoefte aan geproduceerde goederen om legers en voor zeilschepen uit te rusten om de kruisvaarders te vervoeren naar het Heilige Land. West-Europeanen werden blootgesteld aan culturen waarvan zij eerder vaag bewust kan zijn geweest. handelsroutes naar het Oosten werden heropend. Europese adel begeerde de zijde en specerijen die kunnen worden verkregen door de handel.

Toen King Richard de "Lion-Hearted" van Engeland werd ontvoerd door een Beierse prins op weg naar Jeruzalem, moest een grote som geldsom opgewekt worden. King John trok de minder adel, die hem ertoe gedwongen had te ondertekenen de Magna Carta. de Tempeliers en Ridders Hospitaler, georganiseerd om christelijke pelgrims te helpen, waren pan-Europese militaire organisaties met uitgebreide financiële contacten en vastgoed bedrijven. Ze werden geldschieters koningen. commerciële centra aan de Middellandse Zee en de Adriatische Zee, zoals Venetië en Genua , in het algemeen van het bedrijf van veerboten naar het Heilige Land. Het podium was ingesteld voor de renaissance en de ontdekking van een nieuw continent in Amerika.

Beschaving III

De Italiaanse Renaissance schiep de bijzondere mix van instellingen die de westerse samenleving de afgelopen 500 jaar hebben voorbereid. Het bedrijf, dat aandelen van aandelen heeft verkocht, is ontwikkeld uit handelsondernemingen die zijn georganiseerd voor vreemde zaken door verre plekken over zee. Oorspronkelijk rijkdommen en gezinnen hadden de hoofdstad voor dergelijke ondernemingen verstrekt, maar deze regeling is uitgegroeid tot stille partners waarin aandelen een deel van de winst ontvangen die in verhouding staan ??tot hun investering. In de 14e eeuw heeft de stad Genua deze aandelen overgedragen aan anderen stock bedrijven

Deze periode zag ook het begin van het moderne banksysteem. De stad Florence werd een centrum voor het produceren van geverfde wollen doek na het klooster Order of Humble Brethren verhuisd daar van Tire, met hen geheimen van oosterse doek voorbereiding. De Florentijnse doek kreeg een reputatie voor hoge kwaliteit. De wol werd vanuit Noord-Europa ingevoerd. Het vervoer en de financiering betroffen het risico. Florentijnse bankiers, die de Papale fondsen behandelden, hebben een systeem voor de aankoop van wol uit Engeland uitgewerkt met geld die er voor de Romeinse kerk werd verzameld. Zij werden deskundigen in het hanteren van krediet, het instellen van prijzen om de mate van risico te weerspiegelen en het bouwen van bedrijven die voornamelijk gebaseerd zijn op vertrouwen.

Een rijke klasse van kooplieden, bankiers en fabrikanten ontstond in de grote steden van Noord-Italië. In Florence werd de Medici-familie, die rijk was van handel en bankwezen, de politieke heersers van de stad geworden. Dergelijke families waren actieve patronen van de kunsten. Hun nakomelingen werden getraind door humanistische geleerden die oude Griekse of Romeinse teksten hadden herontdekt en bestudeerd. Dit was het begin van de westerse traditie van de beurs die onder ons systeem van hoger onderwijs ligt. De nexus tussen bezit van rijkdom en het verwerven van cultuur of leren is in deze periode opgericht. Om een ??hoge sociale positie te hebben is afhankelijk van de prestatie in beide gebieden.

In de derde beschaving werd de handel de voornaamste drijvende kracht in de maatschappij. Europeanen verkenden alle delen van de wereld en onderwerpen veel niet-westerse volkeren. De geschiedenis van de Amerikanen begon met Spaanse, Portugese, Engelse, Nederlandse en Franse kolonisatie. De gekoloniseerde gebieden leverden grondstoffen uit het moederland en hebben in ruil hiervoor gefabriceerde producten. Europeanen leerden om rom, thee, tabak en koffie te genieten van hun kolonies in de tropen of andere plaatsen. Zo werden nieuwe producten op de markt gebracht.

De industriële revolutie van de late 18de eeuw omvatte commerciële relaties in de westerse wereld. In plaats van het importeren van katoenen doek uit India of Egypte, zouden de Britten het goedkoper kunnen produceren in hun eigen molens met behulp van rauw katoen van plantages in de zuid-Amerikaanse staten. Industrialisering vond ook plaats in andere industrieën, waardoor nieuwe rijkdommen in de stedelijke centra werden gecreëerd. Stoommotorische locomotieven of stoomboten die in meren of rivieren of op de volle zee werken, maken het gemakkelijker om goederen van hun productiepunt naar de klanten te vervoeren. Er kwam een ??klas fabriekswerkers op. Zij vormden samen met professionele en kantoorarbeiders een nieuwe klas kopers voor commerciële producten. Deze mensen leefden meestal in steden.

Drie instellingen staan ??aan de basis van deze cultuur. Eerst was er handel, inclusief productie en financiën. Ten tweede was er populair onderwijs. Ten derde was er een nieuwe cultuur op basis van print. Seculair onderwijs en de geletterdheid die het produceerde werd essentieel voor het bedrijfsvoering.

Het westerse onderwijs was oorspronkelijk in religieuze handen. De protestantse Hervorming moedigde christenen aan om de Bijbel in hun eigen taal te lezen, zodat ze zouden worden blootgesteld aan het oorspronkelijke onderwijs van Christus. Zowel protestanten als katholieken hebben hun eigen scholen opgericht voor religieuze indoctrinatie. Later kwam de opleiding onder de jurisdictie van de staat. Er waren seculiere studies in literatuur, geschiedenis, wetenschap en andere onderwerpen. Studenten hebben geleerd om de grote schrijvers van hun cultuur te waarderen, evenals biografieën van politieke leiders en anderen die prominente bijdragen aan hun geschiedenis hadden gemaakt. Door het universele onderwijs werd de massa van mensen geletterd. Er is een markt gemaakt voor boeken, tijdschriften en kranten.

In de afgelopen jaren is onderwijs een aanvulling op het carriere systeem dat mensen voedt in posities binnen commerciële organisaties. Er is een overtuiging dat dergelijke voorbereiding nodig is voor mensen om effectief te functioneren in banen die hoog ontwikkelde cognitieve vaardigheden vereisen. Zelfs als een liberal arts opleiding niet opleidt voor bepaalde beroepen, leert het jongeren om hun kritische denkvaardigheden uit te oefenen. Het scholingssysteem is nuttig voor werkgevers bij het beslissen van welke afgestudeerden om te huren. Om de standaarden te verbeteren, hebben veel beroepen een bepaald aantal jaren geaccrediteerde studie nodig voordat nieuwkomers de vereiste certificatietesten kunnen afnemen. Deze praktijk verhoogt de kosten van carrièrevoorbereiding en beperkt toegang tot een beroepsveld.

Als bedrijven de verkoper van commerciële producten zijn, zijn ze ook de arbeidskoper om hun organisaties te laten draaien en producten op de markt te brengen. In toenemende mate vinden ze deze arbeid in hogescholen en universiteiten waar de afgestudeerden zijn gecertificeerd met betrekking tot de graadprestatie en het vakgebied. Nog belangrijker, onderwijs is nuttig geweest voor zaken in het creëren van de geletterdheidsvaardigheden die klanten naar hun producten brachten. Het creëerde krantenlezers.

uitvinding van het warenhuis

Dit brengt ons naar het volgende deel van het verhaal waar bedrijven geleerd hebben om klanten aan te trekken door te adverteren in kranten. De voorwaarde voor succesvolle krantenadvertenties was een groot aantal mensen met geld om te spenderen die wist hoe te lezen. Een andere voorwaarde was grote retailbedrijven met geld om te besteden aan krantenreclame die de producten aan klanten kon leveren.

In de vroege negentiende eeuw kochten mensen in Europa en Amerika goederen van reistoffers, op open markten of in winkels. Kopers en verkopers van de onderhandelde producten en over de prijs. De markten bevinden zich in "algemene winkels" die een verscheidenheid aan producten of in gespecialiseerde winkels verkocht die hardware, draperie, kleding en andere producten verkocht. De retailers zonden soms mensen naar de straten met handbills die de goederen op voorraad publiceren.

In 1852 opende een Franse koopman genaamd Aristede Boucicault 's werelds eerste warenhuis, Au Bon Marche, in Parijs. In tegenstelling tot winkels waar klanten met winkelklerikers trokken om een ??betere prijs te verkrijgen, had deze winkel een vaste prijs voor elk item. De detailhandelaar beperkt zich tot een winstmarge van 20%, maar toonde klanten die ontevreden waren met hun aankoop om de goederen voor volledige credit te retourneren. Parijse vrouwen namen naar het nieuwe systeem. Bezoekers van de Wereldtentoonstelling van 1867 in Parijs werden daaraan blootgesteld en nam het concept terug naar hun eigen land. Binnenkort waren er warenhuizen overal, die de specialiteiten grotendeels vervangen.

Handelaren hebben niet langer hun geld gemaakt door hoge prijzen te betalen. De truc was nu om de winst te verhogen door het volume van de verkochte goederen. Warenhuizen zoals Au Bon Marche creëren aantrekkelijke raamdisplays om mensen in de winkel te lokken. Zij aanbieden promotionele "verkoop" met tijdelijk gereduceerde prijzen. Ze hebben hun producten geadverteerd in de kranten van de krant. Mensen die deze kranten lezen voor de inhoud van de inhoud zouden uiteraard de advertenties van de retailers op dezelfde pagina zien. De uitgevers van de kranten hebben zowel inkomsten uit betaalde abonnementen afgeleid, en in toenemende mate van commerciële reclame.

Deze regeling werd een bevestiging van de derde en daaropvolgende beschavingen. De commerciële markt was gewijd aan dergelijke communicatiemedia zoals kranten, radio en televisie. Mensen die op het medium werden getrokken door een interesse in nieuws- of entertainment-inhoud werden onvrijwillig blootgesteld aan commerciële berichten. De subsidie ??afgeleid van reclame zou op zijn beurt helpen met de financiering van de productie van de inhoud en de bezorgkosten laag houden.

De verkopers van consumentenproducten betaalden de houder van het medium, bijvoorbeeld de uitgever van een gedrukte krant, een bedrag geld om een ??bepaalde ruimte te vullen met hun berichten volgens een schema van reclame tarieven. Lezers die geen eerdere interesse hadden in die berichten zouden ze toch zien. Als de eigenschappen en prijzen aantrekkelijk lijken, zou een bepaald percentage lezers de geadverteerde producten kopen. De toenemende verkoop van deze producten zou het de moeite waard maken dat bedrijven geld uitgeven aan reclame.

Beschaving IV

In de vierde beschaving komt commerciële reclame met goedkope entertainment. De planning van het plaatsen van commerciele advertenties in de nieuwspresentaties werd geperfectioneerd in het tijdperk van print media. In de 20ste eeuw werd het overgebracht naar elektronische media die begonnen met radio.

Radio-omroep begon in 1920, toen een ham-radio-operator in Pittsburgh genaamd Frank Conrad begon met het verzenden van honkbalscores en opgenomen muziek aan zijn medebedrijven. Een lokale muziekwinkel leverde gratis muziekopnames aan Conrad in ruil voor het vermelden in de uitzendingen. Toen een winkel in Pittsburgh een krant aanbood om radio-ontvangers te verkopen, zag een vice-president van Westinghouse een zakelijke kans om dit product te vervaardigen.

Westinghouse bouwde 's werelds eerste commerciële radiostation met oproepbrieven KDKA om de vraag naar haar ontvangers te stimuleren. KDKA's eerste uitzending op 2 november 1920 meldde de opbrengsten voor dat presidentiële verkiezingen van dat jaar. Radio Corporation of America (RCA), een ander bedrijf dat is opgericht om radio-ontvangers te markeren, organiseerde in 1926 het eerste radionetwerk, National Broadcasting Company (NBC). Deze baanbrekende ondernemers van de radio-industrie dachten eerst dat ze hun geld kunnen maken door middel van productie en verkoop radioapparatuur. Ze realiseerden zich dat er meer winst lag in de verkoop van de lucht tijdens de uitzendingen.

In plaats van het verkopen van kolom centimeter van de ruimte in een krant, verkocht de omroepen commerciële berichten, gemeten in de uitzendingstijd die in de programmering werd ingevoegd. De regeling was in principe hetzelfde als voorheen. Mensen afgestemd op de radio uitzendingen om van muziek te genieten, of baseball scores leren; maar ze waren ook verplicht om te luisteren naar de commerciële berichten die de programmering periodiek onderbroken hebben. Er werd begrepen dat de prijs van gratis radio entertainment deze commerciële berichten voor een deel van de tijd zou moeten doorstaan.

Toen televisie kwam, werd commerciële reclame overgebracht naar het nieuwe medium. Anders was de regeling veel hetzelfde als voor de radio. Mensen keken naar de televisieprogramma's voor persoonlijke plezier. Ongewenste commerciële berichten kwamen op bepaalde tijden plotseling op het spektakel. Terwijl sommigen hebben geprobeerd om de commercials te ontsnappen door naar de badkamer te gaan of ze door middel van TiVo uit te sluiten, een systeem van geselecteerde programma's die de commercials kunnen elimineren, zijn veel tv-kijkers zojuist geworden op commercials als de prijs van gratis entertainment.

Er wordt aangenomen dat de eerste tv-commercial op 1 juli 1941 verscheen toen het Bulova-horlogebureau $ 4 voor een tien seconden op de WNBT-station van New York betaald voor een honkbalwedstrijd tussen de Brooklyn Dodgers en de Philadelphia Phillies. In eerste instantie tonen bedrijven "gesponsorde" televisieprogramma's en ontvangen reclame tijd op hun programma's. Later verkocht de tv-netwerken blokken tijd aan commerciële adverteerders op verschillende programma's. Vandaag kan een 30 seconden advertentie die tijdens de halfuur voor de Superbowl wordt uitgezonden, een paar miljoen dollar kosten.

Dertig jaar geleden, toen de drie televisienetwerken de Amerikaanse kijk tijd hadden gedomineerd, waren de televisiereclames van de televisie het ultieme verkoopinstrument. In plaats van harde informatie over producten te presenteren, creëerden de adverteerders een indruk dat hun product in een aantrekkelijke levensstijl past. Het idee was om een ??aantrekkelijke merknaam te creëren, zodat wanneer consumenten een bepaald product nodig hadden, zouden ze denken aan het merk en het product opnemen en deze in de winkelwagen plaatsen wanneer ze door een winkel gaan.

De fabrikanten, die eigendom waren van de merkproducten, hadden afzetmogelijkheden om hun producten te verkopen: de automobielbedrijven, in auto-dealers; voedselbedrijven, supermarkten en supermarkten; kledingfabrikanten, in kledingwinkels of in winkels zoals Target of Wal-Mart. Potentiële klanten, die de merknamen onthouden, zouden weten waar ze naar gaan om deze verschillende producten te vinden.

verkopen op het internet

Het tijdperk van radio- en televisie-omroep vertegenwoordigt wat ik de vierde beschaving noem. Nu verhuizen we echter tot een vijfde beschaving die door computertechnologie wordt voortgebracht. Deze technologie is anders dan elektronische uitzendingen, omdat het internet tweerichtingscommunicatie tussen de ontvanger en de afzender van berichten mogelijk maakt. Individuen navigeren het 'world wide web' - het internet - op zoek naar sites van persoonlijk belang. Iedereen kan een website tegen een relatief lage kosten creëren. Alleen de webcreatie software en een internetverbinding zijn vereist. Daarom zijn tientallen miljoenen websites over de hele wereld beschikbaar, alle direct toegankelijk door de naam van de site in een browser te typen.

Hoe beïnvloedt deze communicatiemethode het advertentiemodel? Men merkt eerst op dat het volume van het verkeer naar een typische site relatief klein is in vergelijking met het aantal kijkers voor radio- of televisie-uitzendingen. Het is niet de moeite waard om de tijd van een productverkoper te maken om een ??dure advertentie te maken wanneer alleen maar 200 of 300 mensen per dag naar de site kijken. Het percentage personen dat producten koopt bij het kijken naar advertenties is klein. Er zou een groot aantal kijkers nodig zijn om reacties te genereren die adverteerders de moeite waard zouden vinden.

Hoewel een onafhankelijke auteur misschien niet veel profijt heeft van het verkopen op internet, is een organisatie zoals Amazon.com, die boeken op internet verkoopt, succesvol omdat het tienduizenden verschillende titels behandelt. Mensen weten waar te kijken als geïnteresseerd in het kopen van een van die titels. Toch nam zelfs die onderneming jarenlang winstgevend. Bij BookExpo 2000 hoorde ik de oprichter van het bedrijf, Jeff Bezos, grap dat zijn bedrijf genaamd Amazon.org zou moeten worden. Org is het achtervoegsel dat gebruikt wordt voor organisaties zonder winstoogmerk, ook al had Wall Street het bedrijf van zijn belofte geliefd.

De economische reus van het internet is een bedrijf in 1998: Google. Het eerste openbare aanbod van aandelen was in 2004. Google exploiteert de leidende zoekmachine ter wereld. Zo'n mechanisme maakt het mogelijk om advertenties te verkopen die precies gericht zijn op het gebied van belang van de kijker. Adverteren op websites verkleint de reikwijdte van belangstelling, zodat de adverteerder in tegenstelling tot televisie-advertenties niet betaalt om volledig oninteressante kijkers te bereiken.

In 2000 begon Google verkoop van tekstgebaseerde advertenties die verband houden met zoekwoorden nadat het een bepaalde basis van volgers had aangetrokken. Dit model van reclame werd in februari 1998 door Goto.com doorgevoerd. Dan bieden voornemende adverteerders wat ze zouden betalen voor elke klik op een link naar hun website. De biedingen bedroegen maximaal één dollar per klik. Interessant genoeg heeft een firma genaamd Open Text twee jaar eerder een soortgelijke dienst aangeboden, maar gebruikers van zoekmachines bezwaar gemaakt tegen de commercialisering van het internet. Tegen de tijd dat Google dominant werd, werden deze zorgen vergeten. Google had een manier gevonden om het verkeer te genereren.

Hoe gaan we verder?

Een gemeenschappelijk thema loopt door de communicatie-industrie in de laatste drie beschavingen. De inhoud of programmering trekt een publiek aan. Zodra het publiek is samengesteld, vinden verkopers van commerciële producten het de moeite waard om te adverteren in een ruimte naast het bekende bericht. De kijkers (of luisteraars) mogen de commerciële niet zien (of horen) Het wordt onwillekeurig op hen aangedreven als de prijs van gratis of goedkope programmering. De regeling is dus misleidend vanuit het oogpunt van de kijker (of luisteraar). Toch draagt ??de commerciële reclame op deze manier de verkoop van de meeste producten vandaag.

Google heeft alleen het model van commerciële reclame die in de kranten- en omroepindustrie werd ontwikkeld, toegepast en op internet toegepast. True, efficiëntie is bereikt. Internet adverteerders bereiken een smalere doelgroep en betalen niet voor communicatie met anderen. Toch, zoals de beschavingen veranderen, heb ik meegemaakt dat er een fundamentele verandering van instellingen uit het verleden is geërfd. In dit geval kunnen nieuwe manieren worden gevonden om kopers naar de verkoop van een product te brengen, naast ongewenste commerciële berichten in niet-gerelateerde programmering.

Op dit moment zijn veranderingen van invloed op instellingen die zijn gevormd in de derde beschaving. In het bijzonder worden commerciële kranten financieel uitgedaagd. Kranten ontlenen 80% van hun inkomsten uit reclame en slechts 20% van de betaalde abonnementen. Omdat Craigslist.com en andere dergelijke sites gratis advertenties bevatten, verschijnen meerdere grote kranten in de Verenigde Staten verlies van inkomsten uit hun betaalde advertenties en worden ze ingediend voor faillissement. Met betrekking tot abonnementen worden deze kranten ook geconfronteerd met concurrentie van alternatieve media op internet, waar de mededeling gratis ter beschikking wordt gesteld.

Het project voor excellence in journalistiek van het Pew Research Center schat in zijn 2010 State of the News Media dat de Amerikaanse krantenindustrie sinds 2000 jaarlijkse rapportage- en bewerkingscapaciteit sinds 2000 ofwel 30% van de capaciteit heeft verloren. In 2009 daalde reclame-omzet met 26% voor Amerikaanse kranten, inclusief online, waardoor het totale verlies de afgelopen drie jaar tot 43% is geboekt. Ook de elektronische media hebben inkomsten gedaald, maar in mindere mate.

Commerciële kranten hebben geprobeerd terug te vechten door hun eigen online versies te creëren. Dat vraagt ??de grotere vraag: hoe kan ik het verkeer genereren? We weten dat de mogelijkheid om verkeer op internet te genereren waarde heeft; maar waar is het geld? In Minneapolis heeft de dominante drukkrant, de Star Tribune, een online editie, Startribune.com. De inhoud ervan wordt momenteel weggegeven. De nieuwe uitgever van het papier heeft gevraagd of Startribune.com misschien begint met het laden van bezoekers die de site gebruiken.

De andere elektronische kranten of blogs in de Twin Cities hebben verschillende business modellen. MinnPost.com, onder leiding van een voormalige Star Tribune uitgever, streeft naar financiering van stichtingen als een civiele onderneming. Anderen, met name die welke door een enkele worden beheerd, worden gesubsidieerd door hun eigenaren. Toch hebben de meeste mensen interesse in het ontvangen van geld in ruil voor hun werk. Er is altijd de mogelijkheid om Google toe te laten advertenties op veel verhandelde sites te plaatsen. Toch betalen de advertenties niet goed door de Google-advertenties. De eigenaar kan beter zijn eigen koopwaar te hebben.

Een nieuw model van merchandising komt snel mee om gebruik te maken van internetverkeer. Het lijkt mij alsof de volgende logische stap kan zijn om advertenties op deze sites te hebben waar de adverteerder alleen betaald wordt wanneer iemand het product koopt, in plaats van wanneer iemand er een advertentie op kijkt. Dat zou vereisen dat de website - misschien een elektronische krant - orders en betalingen voor producten accepteert en hen vervolgens naar de verkoper verwijst voor vervulling. Het kan zijn dat de website producten met een zware korting biedt op die welke lokale winkels verkopen. De winkels, die graag nieuwe klanten hebben, zouden de verkoop ondanks de lagere winstmarges kunnen honoreren. De website zou haar verkeer genereren.

Als alternatief kunnen de internet sites reclame maken voor gespecialiseerde items die niet lokaal worden verkocht. Nadat ik onlangs met United Airlines was gevlogen, was ik geïntrigeerd door zijn "Sky Mall" -publicatie, geplaatst in een zakje naast het vliegtuigmaatschappij. In deze publicatie heb ik ontdekt dat ik voor $ 99,95 de 'kleinste camcorder ter wereld' kon kopen, die ik in mijn zak kon dragen om gesprekken met nietsvermoedende personen op te nemen. Voor $ 49,99 kon ik "handschriftherkenningsoftware" kopen om mijn handgeschreven notities om te zetten in gedrukte tekst. Als ik 159,99 dollar betaald heb en een monster van mijn lichaamsweefsel heeft gepresenteerd, zou een DNA-analyse van mijn voorouders gedaan worden op de kant van mijn vader of moeder en ik zou een certificaat ontvangen met de resultaten. Naar mijn best weten zal er geen winkel in de stad me dat product verkopen.

De ultieme stap is echter de afroeping van commerciële producten uit nieuws- of entertainmentprogramma's. Beide zijden van de operatie moeten hun eigen vracht betalen. Als een persoon entertainmentprogramma wil, zou hij het als een zelfstandig product moeten betalen en niet worden getroffen door de intrusion van commerciële berichten. Nogmaals, als iemand een commercieel product wil, moet hij naar een site gaan die de beste productinformatie biedt. Er hoeft geen twee soorten communicatie te worden gemengd.

Computers hebben een geweldige mogelijkheid om informatie aan mensen te sturen om hun individuele wensen en behoeften aan te passen. Met betrekking tot merchandising producten, kan de toekomst in handen zijn van sites zoals Amazon.com, die mensen helpen om beslissingen te nemen voor een breed scala aan producten. De sleutel tot het succes van een site is om het zo aanpasbaar, bruikbaar en bekend te maken dat mensen er automatisch naar toe gaan als ze iets willen kopen. De site, zoals Wal-Mart, moet een reputatie hebben voor goedkope producten. De service moet betrouwbaar en veilig zijn. De vervulling moet snel en handig zijn. De klanten zouden de site makkelijk kunnen navigeren om te vinden wat ze willen.

Productfabrikanten kunnen ook websites voor reparatiediensten gebruiken. Zij kunnen hun producthandboeken in een gebruiksvriendelijke vorm plaatsen. Microchips ingebed in het product zelf kunnen helpen bij het informatie-verzamelen proces dat bepaalt hoe u iets kunt oplossen. Misschien kan de verzamelde informatie op deze manier worden gelezen door een instrument dat is aangesloten op een computer, zodat het probleem wordt geïdentificeerd door de website van de fabrikant te bezoeken. Het zwakke punt zou de consument zijn kennis van het systeem zijn. Standaardisatie is de sleutel. De informatie moet worden gepresenteerd in een standaardformaat waarmee gebruikers het effectief kunnen gebruiken met minimale leervereisten. Als een website reparatie-informatie voor veel verschillende fabrikanten en producten had, zouden mensen weten waar ze hulp nodig hebben in een groot aantal situaties waarvoor productreparaties nodig zijn.

veranderingen in de vrijemarkteconomie

Hoewel de veranderingen in de communicatietechnologie het traditionele patroon van reclame en verkoop van commerciele producten hebben ondermijnd, is er ook een constante erosie geweest in de relatie tussen kopers en verkopers van die producten, aangezien er in het merchandiseringsproces gimmicks zijn geïntroduceerd. Die relatie begon af te breken toen de handel de entertainment leeftijd binnengekomen was.

Een dergelijke gimmick was het concept "cadeauzegel" dat 50 jaar geleden populair was. Klanten kregen zulke postzegels als S & H of Gold Bond bij de kassa wanneer ze boodschappen of andere consumentenartikelen kochten. Het idee was dat ze deze postzegels in boeken zouden verzamelen en vervolgens in de boeken handelen voor prijzen als de pagina's vol waren. Winkelen werd een soort spel voor verveelde huisvrouwen. Uit het oogpunt van de handelaren was de naam van het spel om de klant te laten winkelen in een winkel die deze postzegels bood en misschien iets koopt om de boeken te vullen. Met andere woorden, de consumenten kregen een stimulans om producten te kopen die ze niet echt wilden "winnen" van het spel, dat wil zeggen, vul de cadeau-stempelboeken in en krijg waardevolle prijzen.

Vandaag hebben we andere gimmicks. Mensen kunnen nog coupons voor afslagproducten in krantenadvertenties afsluiten. Ze kunnen de advertenties of de winkels zelf controleren voor periodieke verkoop en winkelen voor koopjes, of het nu gaat om winkels of bij de verkoop van de tuin.

Met zo veel werkende vrouwen vandaag, echter, kunnen vrouwen die voor hun familie winkelen misschien niet dit soort tijdrovend spel spelen. Er is een nieuw spel voor time-hungved shoppers: lage prijzen voor mensen die in bulk kopen. We hebben bijvoorbeeld Sam's Club en Costco, die leden verplichten jaarlijkse kosten te betalen en consumentenproducten in grote hoeveelheden te verkopen. Bij het aanschaffen van een 6 maanden 'koffieaanbod bij één bezoek, kan de klant zowel tijd als geld besparen wanneer deze per eenheid wordt overwogen. Natuurlijk kan die persoon meer van het product kopen dan dat eigenlijk nodig is.

De meeste mensen die apparaten kopen of consumentenelektronica kopen, worden actief aangevraagd om tegelijkertijd een "uitgebreide garantie" te kopen. De consument betaalt het risico dat het product reparatie zal vergoeden nadat de standaardgarantie uitloopt. Wie weet hoe waarschijnlijk dat zal gebeuren? Zeker niet de consument. De uitgebreide garantie is een gok dat de kosten lager zijn dan de waarschijnlijke kosten van reparaties. Zoals in een gokssituatie, wint het huis echter gewoonlijk. Deze uitgebreide garanties zijn voor de retailer winstgevend, waardoor de kosten van het product zelf worden gesubsidieerd.

Dit leidt ons tot het belangrijke onderwerp van de verzekering. Verzekering is een pool van geld dat iemand heeft die iemand anders betaalt. (Wat een stimulans voor de gelukkige koper!) Als u een veilige chauffeur bent die nooit ongelukken heeft, dan betaalt uw autoverzekeringspolis de reparatiebiljetten van personen met ongelukken. Het idee is dat u, de koper van het verzekeringsbeleid, de persoon kan zijn die reparaties nodig heeft door een onbekend risico. Er is een kans dat een van ons, hoe zorgvuldig ook, een ongeluk kan hebben in ongelukkige omstandigheden.

We hebben echter als consument weinig informatie over het risiconiveau. We gooien simpelweg geld op een voorgestelde oplossing alsof het in een kansspelen is. De verzekeringsmaatschappij heeft een beter idee of de premies de kans op het betalen van geld nauwkeurig weerspiegelen. Nogmaals, het 'huis' wint gewoonlijk.

Wereldgeschiedenis heeft een manier om zichzelf te keren na een instelling voor een bepaalde tijd. Onze vrijemarkteconomie werd volledig ontwikkeld in de derde periode van de geschiedenis. We gaan door de vierde periode en komen in een vijfde. Fundamentele veranderingen staan ??voor het kapitalisme zoals we het weten.

Betekent dit dat Amerika socialistisch wordt? Niet in de zin dat arme mensen een revolutie richten. De verzekeringsonderbrekende onderverdeling van de vrije markt, die nu op het gebied van gezondheidszorg is opgedragen, zal dat overbrengen. Wanneer de overheid de verzekeringsmaatschappijen nodig heeft om mensen met voorafgaande voorwaarden te dekken, is het niet 'verzekering' die risico's omvat, maar een financieel plan dat zeker is dat de rijkdom van een bekende persoon naar een ander overdraagt ??op een andere basis dan inkomen.

Men kan betwisten of dit goed of slecht is. Mijn punt is dat we in een periode van verandering zijn als we van de ene beschaving naar de andere overgaan. Verwacht vrijemarktrelaties en incentives verder te verslechteren. Verwacht dat commerciële reclame nieuwe vormen aanneemt. Verwacht dat onze maatschappij op fundamentele manieren verandert.

Bibliografie:

McGaughey, William, Five Epochs of Civilization: Wereldgeschiedenis als opkomende in vijf beschavingen, Minneapolis: Thistlerose Publicaties, 2000. Zie vooral. Hoofdstuk 2, blz. 72-83 en pp. 83-92.

Samhaber, Ernst, Merchants maken geschiedenis: Hoe de handel de geschiedenis van de geschiedenis over de hele wereld heeft beïnvloed, vertaald door E. Osers. New York: John Day,
Zie met name hoofdstukken 1, 5, 6 en 16.

Toynbee, Arnold, de Mensheid en Moeder Aarde, een Narratieve Geschiedenis van de Wereld, New York: Oxford University Press, 1976.

Wells, H.G., The Outline of History in twee volumes, New York: Macmillan, 1920. Encyclopedia Americana, volume 9, Danbury, CT: Grolier, 1996, pp. 643-652.

 

naar: worldhistory


COPYRIGHT 2010 Thistlerose Publicaties - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

http://www.BillMcGaughey.com/newways.html