WorldHistorySite.com

Dünya Tarihinin Yeni Teorisi sunulmas¦

 

Insan toplumunun hikayesi iletis¸im teknolojileri ve toplumun degšis¸en yap¦lara bagšl¦ bes¸ medeniyetler aç¦s¦ndan söyledim. Dört tamamen gelis¸mis¸tir. Bes¸inci - Bilgisayar tabanl¦ iletis¸im - ufukta s¸imdi görünür. Bu küresel bir kültürün olus¸turulmas¦ ile çak¦s¸maktad¦r.

Bu web sitesinde sayfalar¦n Sadece birkaç Türk vard¦r. Bunlar s¸u s¸ekilde is¸aretlenmis¸tir: *
Bu Agš Geçidi üzerinden DÜNYA TARI²HI² kes¸fi
 
BU KONULAR HAKKINDA BI²LGI² I²ÇI²N TIKLAYINIZ:
BU KONULAR HAKKINDA BI²LGI² I²ÇI²N TIKLAYINIZ
 
BI²LGI² ABOUT I²ÇI²N TIKLAYINIZ: 
Çevir ana sayfas¦: I²ngilizce, I²spanyolca, Frans¦zca , Portekizce , Almanca , I²talyanca

Çevir ana sayfas¦: basitles¸tirilmis¸ Çince, Endonezce , Lehçe , Hollandaca

site dizini    bagšlant¦lar digšer web sitelerine
 
 

Bu web sitesi bir kitapta kavramlar, Uygarl¦k Bes¸ Epoch,, dayal¦ William McGaughey

Uygarl¦k Bes¸ Epoch tam metni

Kapakl¦, 503 sayfal¦k art¦ endeks ve resimlerde 18,95 $

Bu ücretsiz numaray¦ aramak, siparis¸ için: 1-877-537-6247 (877-5EPOCHS)  

bu kitab¦n yazar¦ kars¸¦lamak    ISCSC kat¦lmak

Bu web sitesinde gömülü Tam boy kitap Makaleleri:

Metin 475,000 kelime ile 120 belgeler - web üzerinde tarihsel yaz¦lar¦n en büyük koleksiyonlar¦ndan biri. Frans¦zca, I²spanyolca, Almanca, Portekizce, I²talyanca ve paralel sayfalar¦, I²ngilizce yaz¦lm¦s¸..

Dünya tarihinin art¦k tarihsel çal¦s¸man¦n en büyük türüdür. Dogšal ve insan tarihini birles¸tiren yeni bir disiplin, Büyük Tarih, s¸imdi bu rolü üstlenir. William McGaughey bu alanda ç¦kan yeni bir kitap vard¦r. Daha fazla bilgi için BigHistorySite.com bak¦n¦z.

BigHistorySite için *

 

Bilim adamlar¦ dogšada önemli desenleri kes¸fetmek istiyoruz. Yani burada amaç tarihsel rekor tarif olaylarda önemli desenleri bulmak için. Her iki durumda son bilgi, dogšru tahmin amaçl¦ ve çevremizdeki dünyaya bir anlam vermekte hem aranan.

Yorumlar, sorular? mailto: 2wmcg@earthlink.net


TELI²F HAKKI 2014 THISTLEROSE YAYINLAR - TÜM HAKLARI SAKLIDIR