WorldHistorySite.com

Prezentujałc nował teorieł historii s´wiata

 

Historia spolecznos´ci ludzkiej powiedzial w zakresie piełciu cywilizacji zwiałzanych z technologiami komunikacyjnymi i zmieniajałcych sieł struktur spolecznych. Cztery sał w pelni rozwiniełte.Piałty - komunikacja komputerowo - pojawi sieł na horyzoncie. Zbiega sieł to z utworzeniem globalnej kultury.

Bu web sitesinde sayfalar¦n Sadece birkaç Lehçe bulunmaktad¦r. Bunlar s¸u s¸ekilde is¸aretlenmis¸tir: *
Przeglałdaj Historia s´wiata za pos´rednictwem tej bramy
 
KLIKNIJ TUTAJ informacje na nastełpujałce tematy:
KLIKNIJ TUTAJ informacje na nastełpujałce tematy
 
KLIKNIJ TUTAJ aby uzyskac´ informacje o: 
Tlumacz strony startowej na: angielski, hiszpan´ski, francuski , portugalski , niemiecki , loski

Tlumacz strony startowej na: chin´ski uproszczony, indonezyjskiego , turecki, niderlandzki

Katalog witryn    linki do innych stron internetowych
 
 

Ta strona internetowa jest oparta na koncepcji w ksiałz˛ce, Piełciu epok cywilizacji, Williama McGaughey

Pelny tekst piełciu epok cywilizacji

$18.95 dolarów w miełkkiej oprawie, 503 stron, plus indeksu i ilustracji

Aby zamówic´, nazywamy to bezp?atny numer: 1-877-537-6247 (877-5EPOCHS)  

spotkac´ autora tej ksiałz˛ki    dolałczyc´ do ISCSC

Pelnometraz˛owe rełkopisy ksiałz˛ki osadzone w tej stronie internetowej:

Jedna z najwiełkszych kolekcji dziel historycznych w sieci - ponad 120 dokumentów z 475.000 slów tekstu. W jełzyku angielskim, z równoleglych stron francuski, hiszpan´ski, niemiecki, portugalski i wlosk.

WHistoria s´wiata nie jest juz˛ najwiełkszym rodzaj historycznego badania.Nowa dyscyplina, Big Historia, która lałczy w sobie historieł naturalnał i ludzkał, teraz przejmuje teł roleł. William McGaughey ma nował ksiałz˛keł wychodzi w tej dziedzinie. Zobacz BigHistorySite.com aby uzyskac´ wiełcej informacji.

do BigHistorySite *

 

Naukowcy starajał sieł odkryc´ istotnych prawidlowos´ci w przyrodzie. Tak wiełc celem jest znalezienie istotnych wzorców w opisanych przez wydarzenia historycznego rekordu.Koniec w obu przypadkach jest wiedza, poszukuje sieł zarówno w celu dokladnego przewidywania i sens s´wiata wokól nas.

Komentarze, pytania? mailto: 2wmcg@earthlink.net


PRAWA AUTORSKIE 2014 THISTLEROSE PUBLIKACJE - Wszystkie prawa zastrzez˛one