WorldHistorySite.com

Uyari: Bu bir makine çevirisi oldugunu. Yanlisliklar olabilir.

 

gidin: Ana sayfaya

 

Ritim ve Öz-Bilinç

(Özet Sayfa)

 

Bu web sitesinde sayfalar¦n Sadece birkaç Türk vard¦r. Bunlar s¸u s¸ekilde is¸aretlenmis¸tir: *

Platon'un zaman¦nda, felsefe, insan bilgisinin kesme kenar¦nda oldu. S¸eklinde, ya da fikirler, ya da genellik, ya da soyutlama kavram¦, birçok alanda bilgi yap¦ tas¸¦ haline geldi. Genellik gerçek özelliklerini bilmek özelliklerini bilerek geliyordu. I²lki, bilim veya mühendislik veya is¸letme yönetiminde olsun böyle uzmanl¦k gerektiren durumlara uygulamadan önce genel ilke ile tan¦s¸m¦s¸ olur.

Ancak, uygarl¦k üzerinde tas¸¦nd¦. Biz s¸imdi insan kat¦l¦mc¦ becerileri farkl¦ bir dizi ihtiyac¦ elektronik iletis¸im çagš¦nda yas¸¦yoruz. Bir kelime, ne ihtiyaç vard¦r "ritim" dir. O ya da o yetenekli, ritmik bir s¸ekilde gerçekles¸tirmek gerekiyor. Hiç kimse okullarda böyle bir bilgi edinme yoluyla Elvis Presley gibi s¸ark¦lar¦ Babe Ruth gibi baseballs vurmak ya da s¸ark¦ ögšrenebilirsiniz. Gereksinimleri daha zor olan.

Platonik formu onun soyutlama grasps düs¸ünür bagš¦ms¦z nesnel var olan bir nesne olarak tasavvur edilir. Ritim, ancak, sanatç¦ kendisi yas¸¦yor. Ritim al¦s¸kanl¦gš¦ ve "oluk içinde" bir kis¸iyi koyar ya da o kis¸i bir "zihinsel kenar" yaparken veren bilgi tuhaf bir tür taraf¦ndan gelis¸tirilmis¸ bir dogšus¸tan gelen bir yetenektir. Ancak eksik, bu bilgiyi vermek için spor psikologlar, antrenörler ve egšitmenler ili içinde geliyor.

Bu tart¦s¸maya bir tarihsel boyutu var. Yaz¦l¦ dil son zamanlarda insan kültürüne tan¦t¦ld¦ olmus¸tu formun felsefesi sürede gelis¸mis¸tir. Kelimeler biçimiydi; ve Sokratik sorgulama gerçek dogšas¦ ve anlam¦ hakk¦nda bilgi istedi. Modern Amerikal¦lar ses ve video kay¦tlar¦ kendilerini bat¦rmak ve televizyon seyretmek gibi Ama s¸imdi egemen kültür elektronik ortamda yap¦l¦r. Elektronik ortamda ritmik performanslar¦ yaz¦l¦ dil izin düs¸ünceler korunacak bile gözlük olarak muhafaza edilmesi için izin verir. Ama bu düs¸ünce müzik veya spor performans¦ daha bal¦k oldukça farkl¦ bir su ¦s¦t¦c¦s¦. Ritim forma oldukça farkl¦.

Böyle iyilik, güzellik, ya da hakikat olarak ideal sanki kitap, Ritim ve Öz-bilinç, ritim kavram¦n¦ inceler. Bu nedenle bu felsefenin bir "yeni nesil" bir is¸tir. Bu iletis¸im teknolojilerini degšis¸en aç¦s¦ndan uygarl¦k bakar Uygarl¦k Bes¸ Epoch ifade tarihe felsefi es¸ligšinde.

I²lgili sayfalara bagšlant¦lar:

Kavramlar¦n bir beyan¦ *

Her kavram¦n¦n bir örnegši,

Dünyada bir nedensel güç olarak Öz-bilinç *

Biçim, Stil ve Ritim: I²dealler Bat¦ tarihi boyunca degšis¸ti *

Ritim ve kendi hayat Self-Bilinç *

kitap hakk¦nda

Kitab¦n tam metni (Ritm ve Öz-bilinç: Elektronik Uygarl¦k için yeni idealler)

Asl¦nda, o f¦rlad¦ hangi ideolojik matris - Bu Uygarl¦k Bes¸ Epoch bir felsefi arkadas¸¦d¦r.

 

Bir çeviri için tiklayin:

ingilizce - Fransizca - ispanyolca - Almanca - Portekizce - italyanca  

basitlestirilmis Çince - Endonezya - Lehçe - Hollandaca

gidin: Ana sayfaya

TELI²F HAKKI 2015 THISTLEROSE YAYINLAR - TÜM HAKLARI SAKLIDIR

http://www.worldhistorysite.comrhythmsummaryi.html