WorldHistorySite.com

Ostrzezenie: To jest automatyczne tlumaczenie. Nie moga byc niescislosci.

przejdz´ do: strony glównej

 

Rhythm and Self-przytomnos´c´

(Podsumowanie Page)

Bu web sitesinde sayfalar¦n Sadece birkaç Lehçe bulunmaktad¦r. Bunlar s¸u s¸ekilde is¸aretlenmis¸tir: *

 

W czasie Platona, filozofia byla w czolówce ludzkiej wiedzy.Koncepcja postaci, lub pomyslów, lub ogólnych lub abstrakcji, stal sie³ budulcem wiedzy w wielu dziedzinach. Aby poznac´ prawdziwe wlas´ciwos´ci ogólnos´ci oznacza, znaja³c specyfike³. Czy to w nauce i inz²ynierii lub zarza³dzania, jeden pierwszy poznaje zasady ogólnej przed jej stosowania w sytuacjach wymagaja³cych takiej wiedzy.

Jednak cywilizacja ruszyl dalej. Obecnie z²yjemy w dobie komunikacji elektronicznej, gdzie ludzka uczestnik potrzebuje innego zestawu umieje³tnos´ci. Jednym slowem, potrzebna jest "rytm". On lub ona musi wykonac´ w wykwalifikowanych, rytmiczne sposób. Nikt nie moz²e dowiedziec´ sie³, jak trafic´ Baseballs jak Babe Ruth i s´piewac´ piosenki jak Elvis Presley poprzez nabycie takiej wiedzy w szkolach. Wymagania sa³ bardziej nieuchwytne.

Forma platon´ska jest pomys´lany jako obiekt, który istnieje obiektywnie, niezalez²nie od mys´liciela, który chwyta swoja³ abstrakcje³. Rytm, jednak mieszka w samego wykonawcy. Rytm jest wrodzone umieje³tnos´ci wzmocnione przez przyzwyczajenia i szczególnego rodzaju wiedzy, która stawia czlowieka "w rowku" lub daje tej osobie na krawe³dzi psychicznej "," w czasie wykonywania. Chodzi w prowincji psychologów sportowych, trenerów i instruktorów w celu nadania tej wiedzy, choc´ niedoskonale.

Nie ma wymiar historyczny tej dyskusji.Filozofia formie powstal w czasie, gdy je³zyk pisany zostal niedawno wprowadzony do kultury ludzkiej. Slowa byly forma³; i Sokratesa kwestionowanie szukac´ wiedzy o ich prawdziwej natury i sensu. Ale teraz dominuja³ca kultura jest elektroniczny nowoczesne Amerykanie zanurzyc´ sie³ w nagran´ dz´wie³kowych i wideo i ogla³dac´ telewizje³. Media elektroniczne pozwalaja³ rytmiczne wyste³py byc´ zachowane jako okularów nawet jako je³zyk pisany wolno mys´li, aby byc´ zachowane. Ale mys´l jest calkiem inna bajka niz² wydajnos´c´ w muzyce i sporcie. Rytm jest zupelnie inna niz² forma.

Ksia³z²ka Rytm i samos´wiadomos´c´, bada poje³cie rytmu, jakby to bylo idealne, takie jak dobra, pie³kna, lub prawdy. Jako taka jest "naste³pnej generacji" dzielem filozofii. Jest to dodatek do filozofii historii wyraz²one w pie³ciu epok cywilizacji, z²e patrzy na cywilizacji z punktu widzenia zmieniaja³cych sie³ technologii komunikacyjnych.

Linki do pokrewnych stron:

Zestawienie poje³c´ *

Przyklad kaz²de poje³cie

Samos´wiadomos´c´ jako z²ycie w s´wiecie przyczynowym *

Forma, styl i rytm: Idealy, które zmienily sie³ w toku historii Zachodu *

Rytm i samoswiadomosc w moim zyciu *

o ksia³z²ce

Pelny tekst ksia³z²ki (Rytm i samos´wiadomos´c´: Nowe Idealy dla Cywilizacji Elektronicznej)

To filozoficzne towarzysz Pie³ciu epok cywilizacji - w rzeczywistos´ci, ideologiczne matrycy, z których powstawaly.

Kliknij na tlumaczenia na:

angielski - Francuski - Hiszpanski - Niemiecki - Portugalski - wloski   

uproszczony chinski - Indonezyjski - turecki - niderlandzki

przejdz´ do: strony glównej

Copyright 2015 THISTLEROSE PUBLIKACJE - Wszystkie prawa zastrzez²one

http://www.worldhistorysite.com/rhythmsummaryj.html